علمی

برکه طبیعی در مجتمع

برکه احمد برکه ای طبیعی در مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویر

برکه احمد با آب طبیعی و شوراز جاذبه های مجتمع و نیز از شگفتیهای منطقه مرنجاب است.
فاصله این برکه از اقامتگاهها حدود 200 متر است وبازدید از آن برایگردشگرانی که از خدمات مجتمع استفاده می کنند و نیز گردشگران گذری با هماهنگی مدیریت مجموعه امکانپذیر می باشد.
مساحت این برکه حدود یک هکتار، ده هزار متر مربع، بوده و سطح آب آن حدود 7 متر از زمینهای مجاور پایین ترمی باشد.
وجود این حجم از آب در دل کویر به دلیلبالابودن سطح آبهای زیرزمینی در این منطقه است، ولی هر ساله به خاطر ازدیاد برداشت و مصرف بی رویه آب در منطقه، سطح آب پایین تر می آید. دلیل دیگر ماندگاری آب برکهنفوذناپذیربودن لایه های رسی در بستر زیرزمینی آن می باشد.
این برکه که از نظر زمین چهرشناسی نوعی واحه به شمار می رود، در پیرامون و روی سطح خود میزبان گیاهان ودرختچه هایی است که گاه پرندگان مهاجر با دیدن آن،فرود آمده و مهمان برکه می شوند.
: 26 - : 1397/10/02 - : 946
کویر چاه کنجه

کویر چاه کنجه در فاصله 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی این کویر N341250 شمالی و E513540 است.

طول این کویر در حدود 4 کیلومتر و عرض آن در حدود 2 کیلومتر می باشد. پوشش گیاهی در حاشیه این کویر اغلب از گیاهان شور پسند دست کاشت مانند تاغ است که جامعه گیاهی درمنه و نسی نیز دیده می شود.

در قسمت شمالی این کویر باغی بسیار زیبا با درختان کوره گز و گز شاهی قرار دارد که به دلیل زیاد بود حشرات موذی همچون مگس و پشه مورد استقبال گردشگران قرار نمی گیرد. در قسمت شرقی چاه کنجه تپه های ماسه ای بند ریگ قرار دارند.

این کویر در چاله ای آبرفتی ما بین کویر مرنجاب و شهر آران واقع گردیده . در حاشیه کویر زمینهای پف کرده رسی به چشم می خورد . پس از خاکهای پف کرده نوار باریکی (حدودا 500 متر) از حوزه خیس دور کویر را فرا گرفته و پس از آن قشر نمکی نا منظمی به چشم می خورد .در این کویر پلتفرمهای نمکی دیده نمی شود. این کویر حوزه آبریز رودخانه مشخصی نیست و از چشمه ای که در قسمت جنوب شرقی آن واقع شده به نام چاه کنجه تغزیه می شود. وجود زمینهای پف کرده در این کویر تایید کننده بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در این کویر است.

: 25 - : 1397/10/02 - : 743
افسون کویر

کویر کسی را که یکبار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد. «دکتر گابریل اتریشی»

: 24 - : 1397/10/02 - : 700